viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs
Elvagten.dk - Ring 40 33 34 00 ved akut elproblem

Søger du tilskud
Søger du tilskud

Søger du tilskud


Elvagten hjælper dig med ansøgning til udfyldelse, og indsendelse af skema om tilskud eller fradrag i forbindelse renovering, herunder kan du se de regler der gælder for at søge tilskud.

Boligfradragsordning træder i kraft 1. juni 2011

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik den 18. maj 2011 en aftale om en BoligJobplan – den såkaldte Boligfradragsordning. Boligfradragsordningen indebærer, at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Fradraget

Der gives et fradrag for udgifter til arbejdsløn inklusiv moms. Udgifter til materialer kan således ikke fradrages.

Der er et loft på de fradragsberettigede udgifter på 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften.

Fradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført. Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Det er en betingelse, at der er tale om en helårsbolig.

Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder regler i lov om hjemmeservice og skrotningsordningen for oliefyr.

Hvem er omfattet?

Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

Hvilket arbejde er omfattet?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusiv moms i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i og uden for boligen. Skattefradraget omfatter både serviceydelser i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde) og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboligen. Det er således muligt i forhold til installationsbranchen at opnå fradrag til:


  • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer


  • Installation og forbedring af ventilation


  • reparation eller fornyelse af elinstallationer


  • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg


  • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits


  • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper.Fradraget er betinget af indberetning til SKAT

Fradraget er betinget af, at den skattepligtige, der ønsker fradrag, foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Løsningen for køber vil komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel/internethandel. Ordningen kræver således ikke nogen former for forhåndsgodkendelse eller indsendelse af dokumentation

Der etableres et særligt betalingsmodul som en del af SKATs TastSelv-miljø, som køber almindeligvis logger ind på via NemID.

I betalingsmodulet har køber mulighed for at betale arbejdet/serviceydelsen via en kortbetaling (dankort). Køberen indtaster de oplysninger, som er nødvendige for at identificere sælgeren, ydelsens art og ydelsens pris, samt den andel af ydelsen, som vedrører arbejdsløn og dermed er fradragsberettiget.

Oplysningerne, som køber indtaster, vil efterfølgende blive anvendt til:


  • at summere betalingerne til et fradrag på køberens årsopgørelse for det år, hvor ydelsen er betalt.


  • at summere betalingerne til en skattepligtig indkomst, der automatisk vil fremgå af sælgerens årsopgørelse, hvis sælger er en person, der er omfattet af ordningen med en automatisk årsopgørelse.


  • at samle betalingerne som kontroloplysninger til brug for SKAT, hvis sælger er en virksomhed eller en person, der ikke er omfattet af den automatske årsopgørelse.Løsningen sikrer, at der i én handling sikres betaling til den virksomhed, der har udført arbejdet, at fradraget føres på selvangivelsen hos køber, og at indtægten indberettes på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet.

Den administrative løsning indføres i to tempi. Inden udgangen af 2011 kan en TastSelv-løsning, der sikrer fradraget hos køber og indberetningen hos den, der udfører arbejdet være klar. Pr. 1. juli 2011 forventes den fulde løsning at være på plads, dvs. hvor TastSelv-løsningen knyttes sammen med selve betalingen.

Indtil da skal betalingen foregå via bank, og betalingsmodulet vil alene registrere oplysninger om de betalte beløb og overføre fradraget til køberen af ydelsen.

Hvornår skal arbejdet være udført?

Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013.Telefon

80 20 20 80

Telefontid fra kl. 08:00 til kl. 15:30

Akut elvagt

40 33 34 00

Telefontid fra kl. 08:00 til kl. 23:00

Læs mere om vores akut elvagt her

100% tilfredshed

Uanset hvilket forretningsområde der er tale om, vil vores mål altid have 100 % tilfredse kunder. Hvis der er noget, vores kunder ikke er tilfredse med, sørger vi for at løse problemet.
EL & VVS Vagten Danmark - Telefon : 80 20 20 80 (08:00 til 15:30) - CVR : 27374476
Copyright 2019 Profil Web design - Design by Zeeland.dk


cialis generico cialis online viagra on line cialis 20 levitra generique kamagra 100 kamagra 100mg viagra generico viagra pour femme viagra femme cialis 20 mg kamagra prezzo kamagra oral jelly levitra g¨¦n¨¦rique